U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, 23. septembra 2021. je održan prvi sastanak Koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske za praćenje realizacije Strategije za unapređivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, za period 2020-2024. godina. Zadatak Koordinacionog tijela je izrada Akcionog plana za realizaciju navedene Strategije. Ovo je veoma važan sastanak koji se odnosi na zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina, imajući u vidu da je u pitanju prva Strategija koja je usvojena iz te oblasti na području Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je, između ostalog zaključeno da će nosioci pojedinih aktivnosti za sprovođenje strateških ciljeva sagledati realne mogućnosti i aktivnosti za realiazciju ciljeva koji se odnose na institucije iz kojih dolaze. Takođe je zaključeno da će se za svaku aktivnost predvidjeti i potrebna finansijska sredstva. Akcioni plan će se sačiniti za period od tri godine, u skladu sa Zakonom o strateškom planiranju Republike Srpske. Očekuje se da će Akcioni plan biti sačinjen do usvajanja budžeta Republike Srpske za 2022. godinu.