Dana 8. decembra 2022.godine u prostorijama Savez opština i gradova Republike Srpske u Bijeljini, održan je 1. sastanak Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, koga čine gradski i opštinski predstavnici.
U okviru održavanja sastanka, prezentovan je ESCO Model poslovanja. 
Sastanak je održan u sklopu aktivnosti projekta "Jačanja kapaciteta saveza opština i gradova u BiH" sa ciljem osnaživanja radnih tijela Saveza.