Predsjedništvo Saveza opština i gradova Republike Srpske održalo je  svoju redovnu 80.sjednicu, 11.maja 2023.godine u Banja Luci, na kojoj su pored članova Predsjedništva prisustvovali Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave, Radenko Komljenović, iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, kao i članovi Nadzornog odbora Saveza.
Na sjednici Predsjedništva su razmotreni i jednoglasno usvojeni sljedeći materijali: Informacija o aktuelnim pitanjima električne energije za javnu rasvjetu; Izvod iz zapisnika sa 79.sjednice Predsjedništva; Izvještaj o radu SOGRS za 2022.godinu; Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2022.godinu; Izvještaj o naplati članarine SOGRS za 2022.godinu; Plan rada SOGRS za 2023.godinu; Finansijski plan SOGRS za 2023.godinu i Prijedlog Dnevnog reda 20. Skupštine SOGRS.
U kontekstu  Izvještaja o radu Saveza u 2022.godini konstatovano je da je održana jedna redovna sjednica Skupštine, tri tematske sjednice Predsjedništva, jedna elektronsku sjednicu Predsjedništva, jednu sjednica Nadzornog odbora, Okrugli sto: „Održivi razvoj nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština“ i druge aktivnosti. U toku 2022.godine izvedeno je 80 različitih obuka i radionica za službenike i izabrane zvaničnike, s napomenom da su predstavnici Saveza bili uključeni u desetak radnih grupa resornih ministarstava.
Posebno je istaknut značaj projekta „Jačanje saveza opština i gradova u BiH“, kojeg finansiraju Vlada Švedske i Vlada Švajcarske, koji je značajno pomogao efikasnijem funkcionisanju Saveza opština i gradova Republike Srpske. 
Značajno je naglasiti da Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2022.godinu jednoglasno usvojen i da je Savez pozitivno poslovao, u vezi čega je posebno istakut doprinos generalnog sekretara i Stručne službe Saveza, jer je najveći procenat materijalnih troškova Saveza pokriven učešćem na projektima sa međunarodnim organizacijama.