Predstavnici Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH učestvuju na ekonomskom forumu pametnih gradova Balkana koji se održava u Pragu u periodu od 16. do 18.novembra 2022.godine.
Dio programa biće posvećen transferu znanja među stručnjacima na institucionalnom i poslovnom nivou sa fokusom na više tema koje se odnose na održiv i pametan urbani razvoj.Delegacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*,Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije , koje čine oko 100 predstavnika iz odabranih opština , imali su priliku da se upoznaju sa relevantnim primjerima tehničkih rješenja u gradovima širom Češke kako bi razmjenili iskustva.