TREBINjE-Na 68.sjednici Predsjedništva Saveza opšina i gradova Republike Srpske, koja je održana 05.marta 2020.godine u Trebinju, razmatrani su i usvojeni sledeći materijali:Izvještaj o radu Saveza opština i gradova RS za 2019.g.; Izvještaj o naplati članarina Saveza opština i gradova RS za 2019.g.; Plan rada Saveza opština i gradova RS za 2020.g.; Finansijski plan Saveza opština i gradova RS za 2020.godinu.
Pored navedenog, na sjednici Predsjedništva razmotrene su i sledeće tačke dnevnog reda: Odluka o razvrstavanju javnih puteva, Obaveze jedinica lokalne samouprave za unaprijeđenje energetske efikasnosti u skladu sa Zakonom o energetskoj efiksnosti, Prezentacija Adresnog registra i Repistra prostornih jedinica; kao i prezentacija AD „Grad“ Bijeljina o pripremi 19.Međunarodnog poljoprivrednog sajma „INTERAGRO 2020“ u Bijeljini. Posebnu pažnju na sjednici Predsjedništva privukla je Prezentacija mjera populacione politike grada Trebinje, koju je izložio gradonačelnik Trebinja, Mirko Ćurić, kao i pitanja zastupanja interesa opština i gradova u imovinsko-pravnim pitanjima od strane Pravobranilaštva RS.