Sjednica je održana 15.04.2021.godine u gradu Banja Luka, na kojoj su razmatrani i usvojeni: Izvod iz zapisnika sa 70.sjednice Predsjedništva; Izvještaj o radu SOGRS za 2020.godinu; Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2020.godinu; Izvještaj o naplati članarine SOGRS za 2020.godinu; Plan rada SOGRS za 2021.godinu; Finansijski plan SOGRS; Informacija u vezi primjedbi i sugestije na propise iz oblasti lokalne samouprave (Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave, Zakon o statusu funkcionera u organima jedinica lokalne samouprave); Prijedlozi u vezi su „Analize kriterijuma za određivanje broja zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi sa preporukama za unapređenje“; Prijedlog člana Komisije za obuku službenika i izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj; Izmjena Statuta Saveza opština i gradova Republike Srpske; Utvrđivanje prijedloga za izbor organa Saveza: prijedlog članova Predsjedništva, prijedlog predsjednika SOGRS, prijedlog potpredsjednika i prijedlog članova Nadzornog odbora; kao prijedlog Dnevnog reda 18.Skupštine SOGRS.
Predsjedništvo je usvojilo izmjene Statuta SOGRS, čime je ispravljena štamparska greška u tekstu, gdje je navedeno da „Savez ima predsjednika i zamjenika“ umjesto da piše „Savez ima predsjednika i tri potpredsjednika“. Pored toga, Predsjedništvo je usvojilo izmjenu člana 29. Statuta, na način da Predsjedništvo broji „četiri potpredsjednika“.
Predsjedništvo je konstatovalo da je naplata članarine u 2020.godini iznosila svega 67% što je bilo nedovoljno za normalno funkcionisanje, ali da je finansijska održivost Saveza očuvana isključivo zahvaljujući angažovanju generalnog sekretara i Stručne službe, kroz učešće na projektima međunarodnih organizacija u BiH.
Predsjedništvo je usaglasilo i prijedloge za izbor organa SOGRS, koje će predložiti na 18. Skupštini.
Za članove Predsjendištva su predloženi: grad Banja Luka, grad Bijeljina, grad Prijedor, grad Gradiška, grad Doboj, grad Derventa, grad Zvornik, grad Istočno Sarajevo, grad Trebinje, opština Laktaši, opština Mrkonjić Grad, opština Jezero, opština Šamac, opština Srebrenica, opština Istočno Novo Sarejevo, opština Pale, opština Višegrad i opština Ljubinje, sa napomenom da je generalni sekretar po funkciji član Predsjedništva.
Za predsjednika SOGRS je predložen grad Istočno Sarajevo.
Za potpredsjednike SOGRS predloženi su: grad Banja Luka, Grad Bijeljina, grad Prijedor i grad Trebinje. Za članove Nadzorni odbor SOGRS predloženi su: opština Teslić, predsjednik, opština Novi Grad, član, i opština Istočno Novo Sarajevo, član.
U Komisije za obuku službenika i izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj su izabrani: Snježana Ružičić, načelnik opštine Jezero i Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac.
Predsjedništvo je usvojilo zaključak kojim se pozivaju jedinice lokalne samouprave, koje nisu dostavile prijedloge i sugestije na zakone iz oblasti lokalne samouprave i u vezi sa kriterijomom za određivanje broja službenika, da svoje prijedloge dostave Savezu do 03.maja 2021.godine.