Sjednica Predsjedništva je održana 20.12.2017.godine u Tesliću, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izvod iz Zapisnika 61.sjednice Predsjedništva; 2. Izvještaj o radu SOGRS za period 01.09.2017.-15.12.2017.godine; 3. Prijedlog Delegacije SOGRS za polaganje vijenaca povodom Dana Republike Srpske; 4. Imenovanje članova Komisije za obuku; 5. Informacija o provedenoj analizi stanja u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj; 6. Inicijative Grada Trebinje:              a) Inicijativa za izmjene Zakona o komunalnoj policiji;  b) Inicijativa za formiranje turističke inspekcije; b) Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o Zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti; g) Inicijativa za izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika; d) Zaključci Skupštine opštine Istočna Ilidža;  6. Zaključak Skupštine opštine Ugljevik u vezi rada Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske; 7. Preporuka svim jedinicama lokalne samouprave u vezi sa poštovanjem i dosljednom primjenom Zakona o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje obolenja, stanja i povreda djece u inostranstvu; 8. Razno: Dopis „Konferencije za lokalnu samoupravu Srpske demokratske stranke“.
Pored članova Predsjedništva, sjednici su prisustvovali Lejla Rešić, minstar uprave i lokalne samouprave, Nikola Knežević, pomoćnik ministra, Božo marić, predsjednik Sindikata uprave.
Na početku sjednice Predsjedništvo je usvojilo je Izvod iz zapisnika sa 61.sjednice Predsjedništva.
Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu Saveza za period 01.09.2017.-15.12.2017.godine, konstatujući da je u izvještajnom periodu organizovan veliki broj veoma kvalitetnih događaja.
U sastav delegacije SOGRS za polaganje vijenaca povodom Dana Repubike Srpske imenovani su: Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora, Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, Ranko Karapetrović i Milka Ivanković, načelnik opštine Istočni Drvar.
U Komisiju za obuku u okviru sistema obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave imenovani su: Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod, i Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac.
Predsjedništvo je informisano o Analizi stanja u jedinicama lokalne samouprave, u vezi čega je pozvalo jedinice lokalne samouprave da dostave eventualne prijedloge i inicijative za izmjene zakona u oblasti lokalne samouprave, kao i preporuku jedinicama lokalne samouprave za potpisivanje Kolektivnih ugovora sa Sindikatom uprave.
Predsjedništvo je podržalo Inicijative Grada Trebinje: a) Inicijativa za izmjene Zakona o komunalnoj policiji; b) Inicijativa za formiranje turističke inspekcije; b) Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o Zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti; g) Inicijativa za izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika, i uputit će ih u proceduru nadležnim institucijama.
Predsjedništvo je upoznato sa zaključcima opštine  Istočna Ilidža i uputiće ih na raznatranje Skupštini Saveza.
Predsjedništvo je upoznato sa zaključcima Skupštine opštine Ugljevik u vezi rada komisije za utvrđivanje sukoba u organima vlasti u Republici Srpskoj.
 Imajući u vidu veliki i humani značaj Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje obolenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, Predsjedništvo sugeriše jedinicama lokalne samouprave da dosljedno primjenjuju zakon i ispunjavaju obaveze izdvajanja finansijskih sredstava iz budžeta lokalnih zajednica u Fond solidarnosti.
U vezi dopisa „Konferencije za lokalnu samoupravu Srpske demokratske stranke“. Predsjedništvo smatra da Savez opština i gradova Republike srpske, kao nestranačka i neprofitna organizacija, sa ciljem zadržavanja nepristrasnog i jednakog odnosa prema svim jedinicama lokalne samouprave, bez obzira na političku opciju kojoj pripada, ne treba da razmatra na svojim organima inicijative političkih stranaka, koje se tiču lokalne samouprave.