Sjednica Predsjedništva je održana 15.12.2016.godine u Banja Luci, sa sledećim dnevnim redom: 1. Verifikacija novih članova Predsjedništva; 2. Izvod iz Zapisnika sa 57.sjednice Predsjedništva; 3. Izvještaj o radu SOGRS za period maj-oktobar 2016.godine; 4. Prijedlog Poslovnika o radu Predsjedništva; 5. Prijedlog mjera i sugestija jedinica lokalne samouprave na Budžet Republike Srpske za 2017.godinu i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017.-2019.godina; 6. Informacija o aktuelnim pitanjima u vezi prelaska domova zdravlja na trezorsko poslovanje opština i gradova; 7. Inicijative opšine Pelagićevo i opštine Donji Žabar;
8. Prezentacija aktivnosti na izradi Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017.-2022.godina; 9. Prijedlog Delegacija  SOGRS za polaganje vijenaca povodom Dana Republike Srpske; 10. Prijedlog delegata u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope;
11. Mjesto i uloga jedinica lokalne samouprave u kontekstu evropskih integracija; 12. Prijedlog članka Projekta MEG iz reda Predsjedništva SOGRS; 13. Pripreme za održavanje XIV Skupštine SOGRS 2017.godine; 14. Razno.
Pored članova Predsjedništva sjednici su prisustvovali: Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave; Zlatan Klokić, ministar ekonomskih odnosa i regionalne saradnje; predstavnici Ministarstva finansija i ministarstva zdravlja i socijalne zaštite; Alen dr Šeranić, predsjednik Radne grupe Vlade RS za reformu zdravstvenog sistema Republike Srpske; Pedagoškog zavoda Republike Srpske i drugi gosti.
Na početku sjednice, Predsjedništvo je verifikovalo nove članove Predsjedništva,           s obzirom da je nakon lokalnih izbora 2016.godine došlo do nekoliko promjena u sastavu Predsjedništva. Takođe, usvojen je Izvod iz Zapisnika sa 57.sjednice Predsjedništva.
Predsjedništvo se saglasilo da se prijedlog Poslovnika o radu Predsjedništva razmatra  nakon izbora novog saziva Predsjedništva.
Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu SOGRS za period maj-oktobar
2016.godine, koji je podnio je generalni sekretar, Aco Pantić, kao i dokument „Prijedlog mjera i sugestija jedinica lokalne samouprave na Budžet Republike Srpske za 2017.godinu i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017.-2019.godina“, u kojem su integrisani svi prijedlozi opština i gradova. 
U vezi prelaska domova zdravlja na trezorsko poslovanje opština i gradova, Predsjedništvo je ostalo pri ranijim zaključcima da je prije ovih aktivnosti potrebno riješiti pitanje dugovanja domova zdravlja i izvršiti integralnu reformu zdravstvenog sistema. Predloženo je da se razmotre i drugi modeli trezorskog poslovanja domova zdravlja, osim prelaska na trezore opština i gradova. Takođe, Predsjedništvo je izrazilo rezervu u vezi rokova koji su predloženi za realizaciju ovih aktivnosti.
 Predsjedništvo je podržalo inicijative opštine Pelagićevo i opštine Donji Žabar u vezi povećanja koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV, s obzirom da navedene opštine imaju drastično smanjenje budžeta po osnovu PDV, do čega je po njihovom mišljenju došlo zbog neobjektivno utvrđenog broja stanovnika na poslednjem popisu stanovništva.
Prihvaćena je Informaciju o aktivnostima na izradi „Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2017.-2022.godine“, od strane predstavnika Ekonomskog instituta iz Banja Luke i Ministarstva uprave i lokale samouprave RS.
 
Predsjedništvo je imenovalo delegaciju SOGRS za polaganje vijenaca povodom Dana
Republike Srpske u sastavu: gradonačelnik grada Banja Luka i načelnici opština Laktaši i Čelinac.
Za delegate u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope ispred Republike Srpske, imenovani su Igor Radojičić, gradonačelnik grada Banja Luka i Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Ilidža.
Predsjedništvo je saglasno da je potrebno organizovati regionalne obuke iz oblasti evropskih integracija za službenike opštinskih i gradskih uprava, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskih odnosa i regionalne saradnje i Ministarstvom uprave i lokalne samouprave. 
U projektni odbor MEG projekta, koji implementira UNDP, u ime Predsjedništva predložen je načelnik opštine Gradiška, dok je za zamjenika imenovan gradonačelnik grada Doboj.
Predsjedništvo SOGRS je usvojilo i informaciju o pripremama za održavanje XIV Skupštine SOGRS 2017.godine, s napomenom da će se u nastavku održati i konferencija „Dijalog lokalnih i centralnih vlasti u Republici Srpskoj o lokalnim finansijama“, koju finansira Svjetska banka i Ministarstvo finansija Austrije