Nadzorni odbor Saveza opština i gradova Republike Srpske održao je svoju 16.sjednicu, (11.05.2023.g.)  u Banja luci, na kojoj su razmotreni i jednoglasno usvojeni: Izvještaj o izvršavanju prava i obaveza organa Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2022.godinu; Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2022.godinu; Izvještaj o naplati članarina Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2022.godini i Finansijski plan Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2022.godinu.
Razmatrajući Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2022.godinu, Nadzorni odbor je konstatovao da su ukupni ostvareni prihodi Saveza u 2022. godini iznose 817.080M (257.605KM od redovnih aktivnosti Saveza i 559.475KM prihodi ostvareni od projektnih aktivnosti), dok rashodi ostvareni u 2022.godine iznose 771.714KM (bruto zarada zaposlenih, troškove projektnih aktivnosti, troškove kancelarijskog materijala, troškove ugovora eksperata, troškove amortizacije, troškove održavanja osnovnih sredstava). Nadzorni odbor je pohvalio rad generalnog sekretara i Stručne službe Saveza jer je najveći procenat materijalnih troškova (72%) pokriven angažmanom na međunarodnim projektima.  Za period 01.01.2022. - 31.12.2022.godine SOGRS je ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 45.366KM.
U vezi Izvještaja o naplati članarina Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2022.godini, Nadzorni odbor je konstatovao da je došlo do blagog povećanja naplate članarine opština i gradova (203.948,13KM) i da on iznosi 81,53%, sa napomenom da su ostvareni  prihodi pored navedenog manji od planiranih u iznosu od 46.212,79KM, odnosno 18,47%, u odnosu na plan za 2022.godine. Nadzorni odbor usvojio je i Finansijaki plan za 2023.godinu.