24.05.2022. godine u Sarajevu je održana 4. konferencija Mreža koordinatora/ica iz jedinica lokalne samouprave za poslove mjesnih zajednica koju su zajednički organizovali Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije. Tema ove konferencije je bila: Upravljanje imovinom JLS/MZ u mjesnim zajednicama. 
Ovom prilikom su prezentovane aktivnosti saveza opština i gradova RS i FBiH u okviru druge faze projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" kojeg finansiraju Vlada Švajcarske i Švedska, a provodi UNDP u Bosni i Hercegovini. Učesnicima konferencije je prezentovan okvirni Program rada Mreža koordinatora/ica za poslove sa mjesnim zajednicama za 2022. godinu sa indikativnim planom za naredne godine. 
U okviru tematskog dijela, učesnici su se upoznali sa pozitivnim praksama iz jedinica lokalne samouprave iz Grada Banja Luka i Opštine Ilidža, kao i sa praksama iz opština koje se susreću sa izazovima u oblasti uplavljanja imovinom JLS/MZ u mjesnim zajednicama kao što su Bosansko Grahovo i Opština Brod.
Generalni stav učesnika je da upravljanje imovinom u jedinicama lokalne samouprave, odnosno mjesnim zajednicama predstavlja veoma značajno pitanje koje zahtijeva donošenje odgovarajućih propisa kojima bi se pobliže uredila ova oblast.  
Zaključci sa konferencije će biti dostavljeni svim učesnicima.