Forum žena gradonačelnica Jugoistočne Evrope prerastao je u tradiciju, okupljajući žene gradonačelnice, predsjednice opštinskih skupština, udruženja lokalnih vlasti i profesionalce posvećene podršci unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Forum stvara mogućnosti za žene izabrane zvaničnike da se upoznaju, umreže, razmjene, inspirišu jedna drugu i konačno, što je možda najvažnije, osnaže jedna drugu. Predstavnice saveza opština i gradova Republike Srpske bile su načelnice Snežana Ružičić, opština Jezero i Mila Petković, opštinaNovo Goražde.
 
Četvrto izdanje Foruma žena gradonačelnica jugoistočne Evrope organizovali su 13. i 14. decembra 2022. godine u Istanbulu NALAS i Unija opština Marmara regije uz podršku UN Vomen, GIZ-a i KDZ-a. 
 
Lokalne samouprave su tako neverovatno važan deo načina na koji spajamo našu demokratiju, kako obezbeđujemo da predstavljamo i žene i muškarce, zadovoljavamo njihove potrebe i osnažujemo ih da iskoriste svoje potencijale i izrastu u lidere. Ali moramo priznati da još nismo tu” , rekao je u uvodnoj reči predsednik NALASa, gradonačelnik Goran Cvetanović .
Gospođa Jo-Anne Bishop, regionalna direktorka UN Vomen Evropa i Regionalne kancelarije za Centralnu Aziju rekla je: Kada politike uzmu u obzir potrebe i prioritete različitih grupa žena i devojaka, javne usluge mogu biti bolje planirane, čineći pružanje usluga i budžete efikasnijim.  
U pet tematskih sesija , na kojima je učestvovao 21 govornik, izabranice su imale priliku da nauče nove koncepte i razmijene iskustva o mjerama koje mogu unaprijediti rodnu ravnopravnost u gradovima i opštinama. Forum je obuhvatio sledeće tematske sesije:
Rodno odgovorno budžetiranje kao pristup poboljšanju života žena i muškaraca: uloga lokalnih samouprava
Žene i pametni gradovi
Socijalna inkluzija ugroženih grupa – žena i devojaka
Rađanje lokalnih usluga
Udruženja lokalne samouprave i gender mainstreaming – kapacitet za kreiranje i sprovođenje mjera za unapređenje ravnopravnosti na lokalnom nivou
Učesnici su čuli za prakse Istanbula, Kruševca i Lušnje koje su poboljšale položaj devojaka i žena primenom rodno odgovornog budžetiranja.
Razmjenili smo dobre prakse, inspirisali jedni druge, sada bolje razumjemo koji su trendovi. Ali, što je veoma važno, stvaramo i trendove, rekao je u svom završnom govoru g-din Kelmend Zajazi, izvršni direktor NALAS-a.
Od 2013. godine jačanje kapaciteta, promovisanje i unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou jedan je od strateških pravaca NALAS-a. Mreža je od tada bila pionir brojnih inicijativa koje tome doprinose, uključujući političke stavove, zbirke dobrih praksi, nagrade za najbolje opštine, kurs e-učenja u uvodu u gender mainstreaming na lokalnom nivou, različite analize, publikacije i razmjene. Forum žena gradonačelnica jugoistočne Evrope osnovan je u decembru 2019. godine na inicijativu Udruženja lokalnih samouprava Slovenije i Srbije.