Predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske uzeli su učešće na svečanoj konferenciji, povodom otvaranja Interreg VI-A IPA programa 2021.-2027.: Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, koja je održana 12. decembra. 2022. godine u Zagrebu. Konferenciju su organizovali Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske u ulozi Upravljačkog tijela u saradnji sa Nacionalnim tijelima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
U periodu 2021 - 2027. za prekograničnu saradnju između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore na raspolaganju će biti 117 miliona evra granta iz fondova EU. To je dvostruko više u odnosu na isti Program u periodu 2014 - 2020., naglašeno je na konferenciji.
Takođe su predstavljena dosadašnja postignuća Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014 - 2020., iskustva korisnika sa terena, kao i mogućnosti programa u budžetskom periodu 2021 - 2027.
Nakon predstavljanja programa, predstavljeni su i prvi pozivi na dostavu projektnih prijedloga čije se objave očekuju u prvoj četvrtini 2023. godine.