Danas je u zgradi Vlade Republike Srpske održana Konferencija na kojoj je predstavljena poslovna asocijacija Zeleni navigator Zapadnog Balkana.Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske, Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju i Garantnog Fonda Republike Srpske.
Cilj održavanja ove Konferencije jeste da se predstavnici institucija i privrednici iz Repblike Srpske upoznaju sa ulogom i djelovanjem poslovne asocijacije Zeleni navigator Zapadnog Balkana u oblastima zelene tranzicije i uvezivanje država i regiona kako bi se ispunili zajednički ciljevi i obaveze na očuvanju životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena.