Grad Loznica je 25. i 26. maja u Banji Koviljači organizovala međunarodni stručni skup na temu unapređenja sistema za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama. Prvog dana, organizovano je predstavljanje vatrogasne i protivpoplavne opreme čeških i domaćih proizvođača, dok su 26. maja predstavljeni rezultati rada 11 lokalnih samouprava sa sliva Drine u oblasti upravljanja rizicima i vanrednim situacijama i svečano su uručeni Sporazumi o formiranju Zajedničke službe za poslove civilne zaštite na slivu Drine.
 
Imajući u vidu da je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) zajedno sa Kancelarijom za javna ulaganja (KUJU) i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), od početka podržala ideju ovog vida međuopštinske saradnje, prisutnima se obratio generalni sekretar Nikola Tarbuk. On je istakao da smo nakon poplava iz 2014. godine prešli veliki put, a da zahvaljujući sinergijskom delovanju različitih institucija i organizacija, ali i zalaganjem pojedinaca, imamo znatno bolji sistem prevencije i zaštite od kriznih situacija.
 
Generalni sekretar SKGO je naglasio da se kroz dijalog sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave došlo do novih normativnih rešenja u oblasti međuopštinske saradnje.
 
„Potpisivanje današnjeg sporazuma neposredan je primer sprovođenja međuopštinske saradnje prema tom pravnom okviru. Koristim ovu priliku da Ministarstvu zahvalim na izuzetnoj saradnji koju smo imali po pitanju pomenutih izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i na sveukupnoj izuzetnoj saradnji koju ostvarujemo po brojnim pitanjima od značaja za opštine i gradove u Srbiji“, rekao je Tarbuk.
 
„Nadamo se da ćemo međuopštinsku saradnju u okviru sliva Drine proširiti i na prekograničnu, sa gradovima i opštinama iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, jer katastrofe ne poznaju administrativne granice, ni opštinske ni međunarodne“, naglasio je generalni sekretar SKGO i poželeo uspešnu primenu Sporazuma lokalnim samoupravama. 
 
Gospodin Tarbuk se zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova, Kancelariji za javna ulaganja, Ministarstvu za evropske integracije, JVP "Srbijabvode", Programu Ujedinjenih nacija za razvoj na partnerskoj saradnji i ostalim partnerima, i istakao da će SKGO nastaviti da pruža podršku delotvornom i efikasnom udruživanju u odnosu na zajedničke rizike i u drugim rečnim slivovima u Republici Srbiji.
 
Ovom prilikom učesnicima su se obratili Biljana Filipović, članica Veća grada Loznice, Sandra Nedeljković, v.d. zamenika direktora KUJU, Dušan Čarkić, pomoćnik ministra za evropske integracije, Edita Todorović iz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Aleksandar Nikolić, tehnički direktor JVP „Srbijavode“ i Žarko Petrović, tim lider za vitalni razvoj u UNDP
 
U nastavku skupa održan je panel u okviru koga je Aleksandar Glišić, sekretar sliva reke Drine govorio o izazovima i odgovorima na rizike, a o praksama zemalja članica Evropske unije govorio je Jan Lang iz grada Olmouca iz Češke Republike.
 
Slivu reke Drine pripada 11 lokalnih samouprava: Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija, Bajina Bašta, Krupanj, Osečina, Priboj, Nova Varoš, Bogatić, Sjenica i Prijepolje