U okviru „Sistema obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave“, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Savez opština i gradova Republike Srpske i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju organizuju četiri obuke na temu Raspoloživi fondovi EU za Republiku Srpsku“. Obuke se održavaju elektronskim putem, odnosno putem platforme Microsoft teams, u  periodu od 31 maja  do 3 juna 2021. godine. Prema lokalitetu opštine i gradovi koji su u četiri grupe.
 
Izvođači obuke su predstavnici Odjeljenja za fondnove i razvojnu pomoć EU Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju.
 
Obuka je namijenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji su angažovani ili će biti angažovani na poslovima i relevantnim aktivnostima vezanim za pripremu i realizaciju projekata finansiranih iz fondova EU.
 
Program obuke je osmišljen tako da učesnicima pruži odgovore na praktična pitanja i izazove sa kojima se suočavaju u radu, a kroz upoznavanje sa raspoloživim finansijskim instrumentima EU i specifičnostima u procesu programiranja i realizacije pojedinih instrumenata.