Savjet evropskih opština i regija -  CEMR organizovao je 25.02.2021.godine  on lajn političku debatu o novom Paktu Evropske unije za migracije i azil, s ciljem razmjene iskustava lokalnih i regionalnih vlasti u rješavanju ovih pitanja.
 U ime Saveza opština i gradova Republike Srpske, na sastanku je učestvovao Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, koji  je imao priliku da se obrati zamjeniku predsjednika Evropske komisije, g. Shinasu i parlamentarcima.
 
Ljubiša Ćosić, gradonačelnik grada
Istočno Sarajevo
 
U svom obraćanju, Ćosić je naglasio je da migranti na teritoriju BiH ulaze sa istočne granice, uglavnom bez dokumenata i često mimo graničnih prelaza, da rješenje problema migracija ne može doći iz BiH, nego samo strateškim pristupom Evropske komisije i razumjevanjem problema koji se dešavaju na spoljnim granicama EU, te da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske aktivno prati situaciju sa migrantskom krizom i preduzima mjere kako bi adekvatno odgovorilo na povećan priliv migranata, a sve u cilju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti.
Učesnici političke debate su upoznati sa stavom Vlade Republike Srpske je da Republika Srpska nema kapacitete za organizovanje prihvatnih centara za migrante na svojoj teritoriji.
 "Migrantska kriza, sa svim svojim izazovima i prijetnjama, je događaj bez presedana sa savremenoj istoriji čovječanstva. Svjedoci smo najveće seobe naroda u našoj istoriji. Migrantska kriza je preveliki logistički, finansijski i bezbjednosni izazov za BiH… Smatramo da BiH ne treba biti „rezervat za migrante“, izjavio je Ćosić.​
 
(SAVJET EVROPSKIH OPŠTINA I REGIJA-CEMR je najveća organizacija lokalnih i regionalnih vlasti u Evropi. Njegovi članovi su 60 nacionalnih udruženja gradova, opština i regija iz 41 države, koje su članica Savjeta Evrope, i predstavljaju 130.000 lokalnih i regionalnih vlasti. Savjet je osnovan 1951.g. u Ženevi).