U saradnji sa Centrom za ekspertizu pri Savjetu Evrope, Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH su organizovali treću radionicu „Saradnja u oblasti turizma i mobilizacija dijaspore u prekograničnoj oblasti“, koja je održana 26.februara putem zoom platforme. 
Predstavnici jedinica lokalne zajednice i predstavanici turističkih zajednica su imali priliku biti uključeni u virtuelnu studijsku posjetu na temu Prekogranična saradnja na lokalnom nivou u Irskoj i Sjevernoj Irskoj, dobre prakse u oblasti prekogranične saradnje. 
Svrha radionice bila je razvoj šireg razumijevanja kompleksnosti i procesa prekogranične saradnje u sklopu alata i standarda Savjeta Evrope uz naglašavanje važnosti prekogranične saradnje i liderstva, ali i utvrđivanje narednih koraka i ideja za finansiranje i podršku implementaciji prekograničnih inicijativa. 
Naredna radionica je planirana da se održi 26.03.2021. godine