U organizaciji Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA),održana je  regionalnu konferenciju pod nazivom „Izgradnja gradova prilagođenih mladima u svijetu od 8 milijardi ljudi“, od 14. do 15.novembra 2022.godine u Sarajevu.
Konferencija je okupila gradonačelnike, načelnike opština i predstavnike mladih iz devet zemalja (BiH, Sjeverna Makedonija, Jermenija, Kosovo* (UNSCR 1244), Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Gruzija) koji su na konferenciji analizirali najbolje prakse i primjenu najefikasnijih rješenja u osnaživanju mladih i izgradnji otpornih gradova.
Događaj je dio nove inicijative Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) – „Gradovi za demografsku otpornost“, u partnerstvu sa Savezom opština i gradova Republike srpske i Savezom općina i gradova Federacije BiH. Inicijativa se fokusira na unaprijeđenje politike uključivanja sa težištem na gradove, gde se potencijal svake mlade osobe koristi za podršku unapređenju ljudskog kapitala, demografske otpornosti i postizanja ciljeva održivog razvoja.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske i jeidnica lokalne samouprave.