U okviru aktivnosti na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2023-2025, Unija poslodavaca Republike Srpske organizovala je poslovnu konferenciju ”Izazovi i budućnost poslovanja”, 20. septembra 2022. godine u Kulturnom centru „Banski dvor“ u Banjoj Luci, sa početkom u 9.30 časova. Cilj konferencije bio je da dijalogom poslodavaca, predstavnika Vlade Republike Srpske, akademske zajednice, institucija i stručnih organizacija budu prepoznati ključni ekonomski i socijalni izazovi, kao i pravci djelovanja ka stvaranju produktivne i socijalno pravedne zajednice.  Događaj je organizovan u okviru realizacije projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH - EISE” koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske.