Savez opština i gradova Republike Srpske organizovao je obuku odbornika u gradu Gradiška 17.maja 2022.godine na temu „Jačanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou“. Na početku obuke prisutne je pozdravio Milenko Pavlović, predsjednik skupštine grada Gradiška istakavši značaj ovakvih obuka za odbornike kao i samog projekta za grad Gradišku i razvoj organizacija civilnog društva sa područja grada.
 
Ciljevi današnje obuke su upoznavanje odbornika  sa važnosti i oblicima učešća građana i organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka, te doprinijeti transparentnosti i većem uticaju građana i organizacija civilnog društva na procese donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave. Prezentovane su aktivnosti i rezultati javnog poziva u gradu Gradiška u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD 2.
 
Na kraju obuke odbornici  prepoznaju prednosti građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou, identifikovali su oblike građanskog učešća i uključivanja organizacija civilnog društva u svim fazama donošenja odluka na lokalnom nivou, te su motivisani da u svom gradu rade na uvođenju novih mehanizama učešća građana u procesu donošenja odluka.
 
Današnjoj obuci prisustvovalo je 17 odbornika iz skupštine grada Gradiška. Izvođač obuke bila je gospođa Milanka Šopin, Fiskalni savjet Republike Srpske. Prije početka današnje obuke prisutnima su uručeni sertifikati sa prethodne obuke odbornika na temu uloga organizacija civilnog društva u transparentnoj raspodjeli sredstava iz gradskog budžeta.
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 2, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).