U Banja Luci je 11.maja održana radionica sa predstavnicima opština Istočni Drvar, Istočni Mostar, Krupa na Uni i Kupres u cilju pružanja obuke za administriranje internet stranicama opština.
Kao vid podrške članicama koje nisu imale izrađene internet prezentacije, Savez opština i gradova Republike Srpske je finansijski i tehnički  podržao upostavljanje internet prezentacija u ove četiri lokalne zajednice. 
U narednom periodu planirano je puštanje u rad stranica kako bi bile dostupne svim građanima i široj javnosti.