U organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske, zahvaljujući implementaciji projekta - Lokalni integrisani razvoj, koji finansira UNDP, održana je obuka za odbornike u Skupštini opštine Kotor Varoš dana 8.novembra 2021.godine.
Obuka ima za cilj podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika, kada su strateški dokumenti u pitanju i njihov pravni okvir za implementaciju.
Savez opština i gradova Republike Srpske je nadležan je za sprovođenje obuke izabranih zvaničnika,odnosno odbornika i načelnika opština/ gradonačelnika.