U okviru projekta “Integrisani lokalni razvoj (ILDP)”, koji sprovode Vlada Švajcarske i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Savez opština i gradova Republike Srpske je održao jednodnevnu obuku za odbornike Skupštine opštine Lopare, dana 5.novembra 2021.

Cilj obuke bio je podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti odbornika u vezi sa njihovom ulogom u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova implementacije. Kroz tri modula odbornici su upoznati sa ključnim aspektima upravljanja lokalnim razvojem, kao i mogućnostima za djelovanje. Na kraju su predstavljene praktične metode koje olakšavaju ostvarivanje njihove aktivnije uloge u procesima važnim za lokalnu zajednicu.