Odbornici Skupštine opštine Pale bili su učesnici današnje jednodnevne obuke u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske. Obuka ima za cilj podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nagledanju sprovođenja lokalnih razvojnih strategija i planova.
Sanja Krunić, u ime Saveza opština i gradova Republike Srpske, rekla je da su odbornici imali priliku da se upoznaju o ključnim aspektima planiranja i upravljanja razvojem, o regulatornom okviru jer je ove godine donesen Zakon o strateškom planiranju.
Ona je dodala da se odbornici na ovaj način upoznaju, između ostalog, o ciljevima održivog razvoja, ulozi skupštine opštine i njenih radnih tijela u upravljanju razvojem.
Predsjednik Skupštine opštine Pale Damjan Škipina zahvalio je Savezu opština i gradova Srpske za ovu organizovanu edukaciju za odbornike.

„Ovo je druga obuka u nizu za odbornike i vrlo bitna, kada se uzme u obzir da je 16 od 25 odbornika prvi put izabrano na tu funkciju, tako da to njima mnogo znači. Nadamo se da ćemo nastaviti sa ovakvim ili sličnim edukacijama i sa drugim organizacijama“, rekao je Škipina.

Obuku je organizovao Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta „Integrisani lokalni razvoj“ koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švajcarske i Razvojnog programa UN /UNDP/.