Trening za trenere/ice učesnike/ce neformalne mreže za ravnopravnost spolova/polova održan 05. i 06.12.2022. godine u Tesliću.
Na treningu su uzeli učešće službenici/ice iz jedinica lokalne samouprave koji/e su uzeli učešće u programu „Globalna priča u lokalnim koracima: alatke za lokalne samouprave za implementaciju Cilja 5“. 
Ova aktivnost se sprovodi u sklopu projekta „Jačanje uloge Saveza opšina i gradova u Bosni i Hercegovini“ koje provode Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Savezom lokalnih vlasti i regiona Švedske SALAR, uz zajedničku podršku ambasada Švedske i Švajcarske.