U organizaciji Centra za istraživačko novinarstvo–(CIN) i Centra za istraživanje i studije (GEA) održan je okrugli sto „Rad budžetskih inspekcija u BiH – nesklad između očekivanja i realnih mogućnosti“, (16.02.2023.g. u Banja Luci), koji je okupio brojne predstavnike iz sektora budžetskih inspekcija iz Republike Srpske i Federacije BiH. U okviru okruglog stola učesnicima je predstavljen kratak pregled ključnih aspekata transparentnosti budžeta i procesa u BiH, prezentacija iz dokumenta „Analiza budžetskih politika i proces sa aspekta transparentnosti budžeta u BiH“, kao i nalazi istraživanja o ulozi i radu budžetskih inspekcija u BiH.
Konstatovano je da bi budžetska inspekcija trebala kontrolisati zakonitost trošenja javnog novca, ali da ona još uvijek nema dovoljno razvijene  ni materijalno-tehničke ni ljudske kapacitete, kao i da je neophodno ustanoviti praksu redovne izrade i objevljivanja godišnjih izvještaja o radu budžetskih inspekcija radi informisanja javnosti.
Okrugli sto je održan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring javnih budžeta“, koji finansira Evropska unija,  The Balkan Trust for Democracy i German Marshall Fund.
U radu ogrugl stola učestvovao je i generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske, Aco Pantić.