U Gradišci, 18.juna 2020.godine održana je 69. sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, na kojoj je u okviru tačke dnevnog reda, Ekonomski uticaj pandemije COVID-19 na budžete jedinica lokalne samouprave, održana prezentacija „Potencijalni uticaj pandemije COVID-19 na finansijsko stanje lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini-Razvijanje alternativnih finansijskih scenarija za grad Banja Luka“.

 
Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Svjetskom bankom implementira treću fazu projekta ,,Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi“ koji provodi i finansira Institut Svjetske banke (World Bank Institute - WBI) u saradnji sa Vladom Republike Austrije. Program je usmjeren na jačanje kapaciteta za urbani razvoj u Jugoistočnoj Evropi.

Goran Rakić, iz Saveza opština i gradova Republike Srpske predstavio je Metodologiju po kojoj je rađena Analiza grada Banja Luka. Naime, usled djelovanja pandemije COVID-19 Svjetska banka razvila je dodatni instrument u okviru postojećeg alata za samoprocjenu opštinskih finansija-MFSA. Za pilot opštinu, odnosno grad iz Republike Srpske izabran je grad Banja Luka. Predstavnici grada uz podršku Saveza i regionalnog eksperta Svjetske banke razvili su dokument Potencijalni uticaj pandemije COVID-19 na finansijsko stanje lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini-Razvijanje alternativnih finansijskih scenarija za grad Banja Luka.