Obavještavamo vas da je u okviru Programa EU EU4Health objavljen Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata. Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 15. septembar 2021. godine do 17:00 časova. Predmetnim pozivom obuhvaćeno je pet tema:

1. Prikupljanje podataka za potrebe ažuriranja Evropskog informacionog sistema o raku u cilju nadzora i procjene programa za skrining raka;

2. Programi specijalističkih obuka u oblasti raka;

3. Kvalitet projekata i bezbjednost radiološke tehnologije u dijagnostici i liječenju raka;

4. Mreža EU mladih ljudi koji su preživjeli rak;

5. Supstance ljudskog porijekla (SoHO) – povećana otpornost, omogućavanje kontinuiteta u snabdijevanju i pristupu bezbjednom i visokokvalitetnom liječenju, naročito u vrijeme krize.

Na Poziv se mogu prijaviti pravna lica osnovana u nekoj od zemalja učesnica Programa EU4Health. Ukupni budžet Poziva iznosi 19 000 000 evra. U prilogu dostavljamo Poziv za grant sredstva, a detaljne informacije dostupne su OVDJE
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.