Obavještavamo vas da je okviru Klimatskog investicionog fonda (The Climate Investment Funds - CIF) otvoren Drugi poziv za podnošenje prijedloga projekata za finansiranje tehničke asistencije i jačanje kapaciteta za struktuiranje paketa za oporavak od COVID-19.
Rok za podnošenje prijedloga projekata je 05. april 2021. godine.
Cilj predmetnog Poziva je brzi odgovor na socijalnu, ekonomsku i zdravstvenu krizu, prouzrokovanu pandemijom virusa COVID-19 u oblastima životne sredine i energije.
U cilju da se ubrzaju investicije u čistu energiju i osigura zeleni i elastični oporavak Drugi poziv obuhvataće dva specifična cilja :
Ubrzanje investicija u čistu energiju sa fokusom na obnovljive izvore energije i mjere energetske efikasnosti koje pomažu zemljama da privuku investicije i mobilišu privatni sektor da ulaže u čistu energiju;
Zeleni i elastični oporavak. Aktivnosti iz predmetnog Poziva moraju se sprovesti u zemljama koje:
Ispunjavaju kriterijume za zvaničnu razvojnu pomoć (ODA) prema OECD/DAC smjernicama;

  • Imaju kreditni program ili politički dijalog sa Multilateralnim razvojnim bankama.

Prijedlozi projekata podnose se u saradnji sa nadležnim ministarstvom i Multilateralnom razvojnom bankom.
Budžet Poziva iznosi 29,5 miliona USD.
U prilogu dostavljamo Smjernice za prijavu, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.