Berkovići

Adresa : Berkovići
Poštanski br: 88363
Telefon: 88363
E-pošta: berkoviciopstina@gmail.com
Web: www.opstinaberkovici.com
Broj stanovnika: 3510
Površina: 241.27
Načelnik / Gradonačelnik: Nenad Abramović

Opština Berkovići obuhvata naselja opštine Stolac koja su pripala Republici Srpskoj. Sjedište opštine je naselje Berkovići. Srbi izbegli iz opštine Stolac čine većinu stanovništva.