Bileća

Adresa : Kralja Aleksandra bb
Poštanski br: 89230
Telefon: 89230
E-pošta: nacelnik@opstinabileca.ba
Web: www.opstinabileca.ba
Broj stanovnika: 12282
Površina: 632.35
Načelnik / Gradonačelnik: Veselin Vujović

Opština Bileća nalazi se na jugo-istočnom dijelu R. Srpske, u srcu njene Hercegovine. Prostor Opštine Bileće obuhvata 633 km2, gdje živi preko 15 000 stanovnika, od čega na području grada oko 9 000. Nadmorska visina gradskog područja je 476 m. Na ovom području se ukrštaju mediteranska i kontinentalno-planinska klima. Susjedne opštine su: Trebinje, Ljubinje, Gacko, Nevesinje, Berkovići i Nikšić. Reljef je brdovit između kojeg je smještena kraška polja: Dabarsko, Fatničko, Plansko i Bilećko. U neposrednoj blizini Bileće (na jugu) nalazi se izvor rijeke Trebišnjice. Tu je 1996. god. izgrađena Hidroelektrana i stvorena je jedna od najvećih vještačkih akumulacija u svijetu-Bilećko jezero, koje ima dužinu 18 km a širinu 3-4 km.