Grad Doboj

Adresa : Hilandarska br. 1
Poštanski br: 74000
Telefon: 74000
E-pošta: gradonacelnik@doboj.gov.ba
Web: www.doboj.gov.ba
Broj stanovnika: 80464
Površina: 808.85
Načelnik / Gradonačelnik: Boris Jerinić

 

Doboj je gradsko naselje i sedište opštine Doboj u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina na reci Bosni. Leži u aluvijalnoj ravnici na 146 m nadmorske visine, na levoj obali rijeke Bosne između ušća rijeka Usore i Spreče u Bosnu. Pre poslednjeg rata bio je sedište opštine koja je obuhvatala područje od 691 km². Taj prostor sada pripada opštinama Doboj, Doboj-Istok, Doboj-Jug i Usora.