Gradiška

Adresa : Mladena Stojanovića 2
Poštanski br: 78400
Telefon: 78400
E-pošta: gradonacelnik@gradgradiska.com
Web: www.gradgradiska.com
Broj stanovnika: 49196
Površina: 762.06




Načelnik / Gradonačelnik: Zoran Adžić

Grad Gradiška nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, zahvatajući Lijevče polje i Potkozarje, sa površinom od 762m2. Rijekom Savom na sjeveru u dužini od preko 40 km graniči se sa Hrvatskom, opštinama Novom Gradiškom i Novskom, sa istočne strane sa opštinom Srbac, sa juga najvećim dijelom sa Laktašima i djelomično sa banjalučkom opštinom, a sa zapada i jugozapada kozarsko-dubičkom i prijedorskom opštinom.