Kozarska Dubica

Adresa : Svetosavska 5
Poštanski br: 79 240
Telefon: 79 240
E-pošta: nacelnik@kozarskadubica.org
Web: www.kozarskadubica.org
Broj stanovnika: 34916
Površina: 497.92
Načelnik / Gradonačelnik: Radenko Reljić

Opština Kozarska Dubica smještena je u sjeverozapadnom dijelu BIH, na granici sa RH, 26 km udaljena od auto puta Zagreb- Beograd, glavnog putnog pravca koji spaja Zapadnu sa Istočnom i Jugoistočnom Evropom. Grad Kozarska Dubica administrativno, političko i kulturno sjedište dubičke regije, površine 499 km2 i populaciju od 34. 000 stanovnika, u posljenje dvije godine progresivno se širi na istok i jugo-istok stvaranjem područja za industrijsku zonu i nova gradska naselja, Petra Pecije, Morava i Đolovi. Ukupna površina opštine iznosi 499 km2 i geografski pripada oblasti Panonske nizine, sa prosječnom nadmorskom visinom od 200 m. Grad Kozarska Dubica nalazi se na nadmorskoj visini od 104 m. Opština je pretežno ravničarskog zemljišta iako ima i brdovitih područja na SZ i SI dijelovima opštine koji se nadovezuju na planine Kozaru i Prosaru. Smještena je u donjem toku rijeke Une i središnjem toku rijeke Save, za dubičku regiju karakteristično je obilje plodnog zemljišta. Oko 60% ukupne površine dubičke regije predstavlja obradivo zemljište. Najplodniji dijelovi opštine su: Dubička ravan, Knešpolje i proširenja riječnih dolina. Za dubičku opštinu karakteristično je i bogatstvo kako bjelogoričnom tako i crnogo-ričnom šumom. Pod šumom se nalazi 33, 3% ukupne površine. Uglavnom su to šume hrasta i bukve. Najviši vrh opštine, kosa Veliko raskršće, nalazi se na planini Kozari na nadmorskoj visini od 672 m. Klima: umjerena kontinentalna.