Modriča

Adresa : Cara Lazara bb
Poštanski br: 74480
Telefon: 74480
E-pošta: info@modrica.ba
Web: www.modrica.ba
Broj stanovnika: 28581
Površina: 314.22
Načelnik / Gradonačelnik: Jovica Radulović

Modriča je gradsko naselje i sedište Opštine Modriča u Republici Srpskoj. Opština Modriča zauzima površinu od 297 kvadratnih kilometara i zauzima veoma povoljan geoprometni položaj. Veoma bogata plodnom zemljom i malim vodotocima.