Novi Grad

Adresa : Petra Kočića 2
Poštanski br: 79220
Telefon: 79220
E-pošta: nacelnik@opstina-novigrad.com
Web: www.opstina-novigrad.com
Broj stanovnika: 28799
Površina: 483.22
Načelnik / Gradonačelnik: Miroslav Drljača

Novi Grad (nekada Bosanski Novi) je gradsko naselje i sjedište istoimene opštine u Republici Srpskoj. Novi Grad je smješten na ušću rijeke Sane u Unu, na važnoj raskrsnici puteva iz Panonske nizije prema planinsko - kotlinskoj oblasti Dinarskog planinskog sistema. Leži na samom 45° severne geografske širine, na nadmorskoj visini od 122 metra. Grad je smešten na desnoj obali Une i na obe strane rijeke Sane, bolje rečeno na dvije geomorfološke cjeline: u aluvijalnim dolinama Une i Sane i brežuljkastim padinama Grmeča i Kozare.