Petrovac

Adresa : Drinić
Poštanski br: 77250
Telefon: 77250
E-pošta: petrovac@teol.net
Web: www.drinic.rs.ba
Broj stanovnika: 189
Površina: 146.20
Načelnik / Gradonačelnik: Drago Kovačević

Opština Petrovac je je opština Republike Srpske. Nalazi se u zapadnom delu Republike Srpske (Krajina). Opština Petrovac-Drinić se prostire na površini od 145 km², i zauzima 17% teritorije površine bivše opštine Bosanski Petrovac. Ova opština je nastala po potpisivanju Dejtonskog sporazuma. Teroriju opštine su građani napustili 14. 09. 1995. godine i privremeno se nastanili u Derventi, i oni se posle Dejtonskog sporazuma vraćaju u martu 1996. godine, posledica toga je formiranje opštine u Driniću u martu 1998. godine. Pored naseljenog mesta Drinić opštini Petrovac pripada i deo naseljenog mesta Bunare, kao i deo Bukovače.