Grad Prijedor

Adresa : Trg Oslobođenja
Poštanski br: 79000
Telefon: 79000
E-pošta: gradonacelnik@gradprijedor.org
Web: www.prijedorgrad.org
Broj stanovnika: 98570
Površina: 842.75
Načelnik / Gradonačelnik: Slobodan Javor

 

Područje grada Prijedor: obuhvata površinu od 834 km2. Grad Prijedor je smještena između planine Kozare , na sjeveru, i Majdanskih planina, na jugu. Planina Kozara pregrađuje prijedorsku kotlinu od posavske doline i dna panonskog bazena. Rijeka Sana je glavna hidrografska arterija koja do Prijedora teče u pravcu sjevera da bi promjenila smjer toka u pravcu zapada sve do ušća u rijeku Unu.