Rudo

Adresa : Draže Mihajlovića 11
Poštanski br: 73280
Telefon: 73280
E-pošta: rudo.nacelnik@teol.net
Web: www.opstinarudo.com
Broj stanovnika: SNSD
Površina: SNSD
Načelnik / Gradonačelnik: Dragoljub Bogdanović

Opština Rudo smještena je u krajnjem istočnom dijelu Republike Srpske i većim svojim dijelom graniči sa Srbijom i Crnom Gorom. Sam grad Rudo nalazi se u brdsko-planinskom kraju donjeg toka rijeke Lim, dvadesetak kilometara prije njegovog ušća u Drinu, na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 400 m. Okruženo je planinskim vrhovima srednje visine, na sjevernoj strani je planina Varda sa najvećim vrhom od 1389 m, a na južnoj strani planina Tmor sa najvećim vrhom od 1280 m.