Srbac

Adresa : Mome Vidovića 7
Poštanski br: 78240
Telefon: 78240
E-pošta: opstinasrbac@teol.net
Web: www.srbac-rs.com
Broj stanovnika: SNSD
Površina: SNSD
Načelnik / Gradonačelnik: Mlađan Dragosavljević

Srbac je smješten na ušću Vrbasa u Savu. Površina opštine Srbac iznosi 453 km² i obuhvata 39 naselja u kojima živi oko 19. 000 stanovnika. Sa razvijenom tekstilnom i drvnom industrijom i malom privredom, Srbac je trgovački, obrazovni, zdravstveni, kulturni i sportski centar. Sjeverna granica opštine poklapa se u dužini od 42 km sa međunarodnom granicom između Republike Srpske i Republike Hrvatske. Brdovito-brežuljkasti oblici reljefa zauzimaju oko dvije trećine srbačkog područja, dok preostali dio čine ravnice.