Srebrenica

Adresa : Srebreničkog odreda
Poštanski br: 75430
Telefon: 75430
E-pošta: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba
Broj stanovnika: 21879
Površina: 533.32
Načelnik / Gradonačelnik: Mladen Grujičić-nije potvrđeno

Srebrenica je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u istočnom dijelu Republike Srpske. Srebrenica, zajedno sa područjem Osat, zahvata središnje rubno područje istočnog dijela Republike Srpske. Jednim dijelom istočni i cijeli južni dio opštine leži u zavoju Drine i predstavlja sastavi dio šireg, veoma živopisnog geografskog mozaika Podrinja. Geografski, teritorija opštine, ukupne površine 533, 4 km², omeđena je susjednim opštinama: sa juga Rogaticom, sa zapada Vlasenicom i Milićima, a sa sjevera Bratuncem. Njen istočni dio silazi na Drinu, koja je, istovremeno, i granica sa Republikom Srbijom.