Oštra Luka

Adresa : Oštra Luka bb
Poštanski br: 79263
Telefon: 79263
E-pošta: opstinaoluka@gmail.com
Web: www.opstinaostraluka.org
Broj stanovnika: 3319
Površina: 204.65
Načelnik / Gradonačelnik: Dragan Mastikosa

Opština Oštra Luka je novnoformirana opština u Republici Srpskoj nastala od jednog dela opštine Sanski Most. Ranije je nosila naziv Srpski Sanski Most, ali po odlukama ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 22. septembra i 27. februara 2004. godine naziv je proglašen neustavnim, te je prviremeno zamenjen se nazivom Oštra Luka.