Istočno Novo Sarajevo

Adresa : Stefana Nemanje 2
Poštanski br: 71123
Telefon: 71123
E-pošta: nacelnik@opstinains.net
Web: www.opstinains.net
Broj stanovnika: 9129
Površina: 38.13
Načelnik / Gradonačelnik: Jovan Katić

Opština Istočno Novo Sarajevo je opština u Republici Srpskoj i jedno kratko vrijeme posle odluke Ustavnog suda BiH koristila je ime Lukavica, a ime tog naselja se u žargonu, posebno u Federaciji BiH koristi i za cijeli grad Istočno Sarajevo ili barem njegov donji dio, u opštinama Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Bivše ime je bilo Srpsko Novo Sarajevo, ali je to ime odlukom Ustavnog suda BiH proglašeno neustavnim 22. septembra 2004. te je isti organ donio privremenu odluku da opština Srpsko Novo Sarajevo koristi ime "Lukavica". Zakonom o izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 103/05) ime opštine promijenjeno je u Istočno Novo Sarajevo.