Ugljevik

Adresa : Ugljevik
Poštanski br: 75330
Telefon: 75330
E-pošta: opstinau@teol.net
Web: www.opstinaugljevik.net
Broj stanovnika: 17005
Površina: 173.37
Načelnik / Gradonačelnik: Vasilije Perić

Opština Ugljevik je opština koji se nalazi u istočnom delu Republike Srpske na nadmorskoj visini od 176 metara, na istočnim padinama planine Majevice, gdje se ona počinje spuštati ka ravnoj Semberiji. Ime je dobio po rudi koja se kopa na teritoriji opštine tj. uglju koji ovde na više mesta dopire i do same površine (rudnik je otvoren 1899. godine, prvobitno u Mezgraji). Prvobitno, centar opštine Ugljevik je bio u susjednom selu Zabrđe, do 1941. godine, kada je prebačen u rudarsko naselje Stari Ugljevik, a od 1980. godine je u novoizgrađenom naselju, Novom Ugljeviku - gradiću na reci Janji, između Bogutovog Sela, Starog Ugljevika i Zabrđa.