Višegrad

Adresa : Andrićgrad bb
Poštanski br: 73240
Telefon: 73240
E-pošta: nacelnik@opstinavisegrad.com
Web: www.opstinavisegrad.com
Broj stanovnika: 19419
Površina: 448.93
Načelnik / Gradonačelnik: Mladen Đurević

Višegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 16 km od granice prema Srbiji, na 43° 47´ 7' sjeverne geografske širine, i 19° 17´ 35' istočne geografske dužine. Istočna granica opštine ujedno je i državna granica sa Republikom Srbijom, odnosno opštinama Bajina Bašta i Užice. Sa juga se opština Višegrad graniči sa opštinom Rudo, a sa zapada i sjeverozapada sa opštinama Rogatica i  Srebrenica. Opština Višegrad zauzima površinu od 448 km², a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. Najveći dio teritorije opštine pripada šumskom zemljištu (oko 29121ha) i poljoprivrednom zemljištu (oko13. 613ha).   Opština Višegrad, prema procjeni,   danas ima oko 13. 500 stanovnika, a sam grad oko 8. 000.                 Višegrad se nalazi u pojasu umjereno kontinentalne klime. Izražena su sva četiri godišnja doba, a odlikuje se dugim i toplim ljetima (maksimalna temperatura do 40°C) i hladnim zimama (minimalne  temperature do -15°C).