Vukosavlje

Adresa : Cara Lazara bb
Poštanski br: 74470
Telefon: 74470
E-pošta: opstina@vukosavlje.gov.ba
Web: www.vukosavlje.gov.ba
Broj stanovnika: 5454
Površina: 86.83
Načelnik / Gradonačelnik: Borislav Rakić

 

Vukosavlje se nalazi na sjeveru BiH, a graniči sa općinama/opštinama Odžak, Brod i Modriča. Prostor Vukosavlja pripada južnim obroncima Panonske nizije, a karakterišu ga i padine planine  Vučjak.   Reljef ove općine/opštine karakterišu nizije, te pobrđa maksimalne visine 200 metara. Odlikuje  ga umjereno-kontinentalna klima, a među prirodnim resursima su poljoprivredna i šumska  bogatstva. Spada u red manje razvijenih općina/opština, pa je i ekonomska situacija veoma loša. Najveći razvojni potencijal Vukosavlja čine poljoprivredne djelatnosti i šumarstvo. Osim toga, potencijali za razvoj postoje u segmentima eksploatacije krečnjaka, malom i srednjem  poduzetništvu, lovu i seoskom turizmu, mlinsko-pekarskoj, građevinskoj i stolarskoj djelatnosti,  koje su trenutno slabo razvijene. .