Grad Zvornik

Adresa : Svetog Save 124
Poštanski br: 75400
Telefon: 75400
E-pošta: kabinetgradonacelnika@gradzvornik.org
Web: www.gradzvornik.org
Broj stanovnika: 51688
Površina: 371.96
Načelnik / Gradonačelnik: Zoran Stevanović

Teritorija opštine Zvornik prostire se na površini od 387 kvadratnih kilometara i nalazi se u sjeveroistočnoj Bosni. Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara.  Zvornik ima povoljan geostrategijski položaj jer se u njemu ukrštaju važni putevi prema Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini i Tuzli. Skoro da je geografski lociran tačno na sredini puta za tri velika urbana centra: Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Preko dva mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Jugoslavije. Opština Zvornik graniči se sa opštinama Bratunac, Milići, Vlasenica, (na jugu), Šekovići, Osmaci, Kalesija, (na zapadu), Lopare, Ugljevik i Bijeljina (na sjeveru), a na istoku rijekom Drinom i Republikom Srbijom. Geografski položaj: Opština Zvornik se nalazi u Istočnom dijelu Republike Srpske i BiH. Udaljenost od Beograda, Novog Sada i Sarajeva 160 km, Od Tuzle i Bijeljine 50 km. Granica sa Republikom Srbijom – rijekom Drinom 50 km.