Stanari

Adresa : Stanari bb
Poštanski br: 74 208
Telefon: 74 208
E-pošta: nacelnik@opstinastanari.com
Web: www.opstinastanari.com
Broj stanovnika: 8211
Površina: 161.00
Načelnik / Gradonačelnik: Radojica Ćelić