Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове упутила је позив за јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру,
Позивамо представнике јединица локалне самоуправе да искористе прилику за учешће у јавној расправи, која ће сеодржати у уорак 14.03.2023.г. у великој скупштинској сали града Требиње, са почетком у 9:00 часова.
Досадашњи коментари општина и градова су се односили на члан 29.став 3 и 4. и члан 37. Нацрта закона.