ВИЗИЈА

 
Визија СОГРС је професионална и ефикасна локална самоуправа, која одговара потребама јединице локалне самоуправе у складу са европским вриједностима. 

МИСИЈА

 
Мисија СОГРС је да као легитимни представник заступа интересе и пружа услуге локалним самоуправама и представља партнера вишим нивоима власти, у циљу развоја и унапређивања локалне самоуправе, заједничким дјеловањем чланица и у складу са европским вриједностима.